selección 1 praza de funcionario de carreira auxiliar administrativo

Número de prazas que se convocan:
1
Grupo:
C2
Clasificación da praza:
Escala Administración Xeral, auxiliar administrativo
Sistema de acceso:
oposición
Prazo de presentación de instancias:
20 días naturais desde último anuncio (DOG ou BOE)
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
26-04-2010

Observacións:
A aspirante nomeada funcionaria en prácticas terá un prazo de 1 mes a contar desde a notificación da resolución de nomeamento para tomar posesión da praza.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir