Brigada Pronto Auxilio

Número de prazas que se convocan:
12
Grupo:
 
Clasificación da praza:
 
Sistema de acceso:
Concurso-oposición
Prazo de presentación de instancias:
 
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
06-09-2010

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined