seleccción de 3 prazas de peóns e unha de oficial para infraestructuras no medio rural

Número de prazas que se convocan:
4
Grupo:
 
Clasificación da praza:
laboral temporal.
Sistema de acceso:
 
Prazo de presentación de instancias:
 
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
21-07-2010

Observacións:
UNICAMENTE PODERÁN PRESENTARSE AQUELES ASPIRANTES DEMANDANTES DE EMPREGO QUE FORAN SELECCIONADOS POLA OFICINA DE EMPREGO PÚBLICA.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined