selección de 8 peóns para limpeza de praias.

Número de prazas que se convocan:
8
Grupo:
 
Clasificación da praza:
contrato laboral temporal dous meses e medio
Sistema de acceso:
concurso-oposición
Prazo de presentación de instancias:
6 días naturais a contar a partir da publicación do anuncio no xornal la voz degalicia
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
30-04-2010

Observacións:
As probas realizaránse o día 13 de maio de 2.010, na casa do Concello ás 16:45 horas.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined