contratación laboral temporal de dous peóns de infraestructuras

Número de prazas que se convocan:
2
Grupo:
 
Clasificación da praza:
laboral temporal (6 meses)
Sistema de acceso:
concurso
Prazo de presentación de instancias:
5 días naturais a contar desde anuncio xornal
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
15-03-2010

Observacións:
O Anuncio saiu publicado no xornal "la voz de Galicia" o sábado 13 de marzo de 2.010. Establecéndose un prazo de 5 días naturais a contar desde a publicación do anuncio para a presentación de instancias de todas aquelas persoas que estean interesadas.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir