selección dunha praza de animador/a socio-cultural.

Número de prazas que se convocan:
1
Grupo:
 
Clasificación da praza:
laboral temporal
Sistema de acceso:
concurso.previa selección pola oficina de emprego de Carballo
Prazo de presentación de instancias:
2 días hábiles dende a comunicación do Concello
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
21-10-2009

Observacións:
A selección realizarse mediante oferta solicitada á oficina de emprego de Carballo, entre os candidatos remitidos por esta, que estean interesados en participar.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined