selección de 6 peóns e 2 oficiais para actuacións no medio rural

Número de prazas que se convocan:
8
Grupo:
 
Clasificación da praza:
persoal laboral temporal.
Sistema de acceso:
concurso-oposición
Prazo de presentación de instancias:
2 días hábiles dende a comunicación do Concello
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
04-09-2009

Observacións:
A selección realizarase mediante previa oferta cursada á Oficina de Emprego de Carballo, e en relación aos aspirantes remitidos por esta ao Concello de Cabana de Bergantiños

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined