contratación laboral temporal de 12 prazas de brigada de pronto auxilio

Número de prazas que se convocan:
12
Grupo:
 
Clasificación da praza:
persoal laboral temporal
Sistema de acceso:
concurso - oposición. Previa selección pola oficina de emprego de Carballo
Prazo de presentación de instancias:
2 días hábiles dende a comunicación do Concello
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
19-08-2009

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir