PEÓNS BRIGADA VERDE

Número de prazas que se convocan:
10
Grupo:
 
Clasificación da praza:
LABORAL TEMPORAL A TEMPO COMPLETO
Sistema de acceso:
CONCURSO-OPOSICIÓN
Prazo de presentación de instancias:
DOUS DÍAS HÁBILES DENDE O AVISO POR PARTE DO CONCELLO
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
26-06-2009

Observacións:
OS ASPIRANTES A ESTAS PRAZAS SERÁN PREVIAMENTE PRESELECCIONADOS POLA OFICINA DE EMPREGO DE CARBALLO, EN BASE Á OFERTA PRESENTADA POLO CONCELLO. UNHA VEZ RECIBIDOS OS CURRICULUMS POR PARTE DA OFICINA DE EMPREGO, AVISARASE ÓS DEMANDANTES, TENDO ÉSTES DOUS DÍAS HÁBILES DENDE ESTE AVISO PARA A PRESENTACIÓN DA INSTANCIA

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir