Contratación laboral temporal dunha praza de Técnico para a Oficina Técnica Municipal para a aplicación das Normas do Hábitat para o ano 2009.

Número de prazas que se convocan:
1
Grupo:
 
Clasificación da praza:
Laboral temporal a xornada completa
Sistema de acceso:
Concurso de méritos
Prazo de presentación de instancias:
5 días naturais dende a publicación do anuncio na Voz de Galicia e na páxina web do Concello
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
28-05-2009

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined