SESIÓN EXTRAORDINARIA (25 DE NOVEMBRO DE 2015).

Sen definir