“Reparación de estradas municipais nos lugares de A Balsa, A Balsa-Iñaño, Bronllo, Predracuca- Muiño, Taboido, Cadeado, A Hermida, Os Anles, Silvarredonda-Braña e Nantón-Palleira”

Datos xerais
Denominación:
“Reparación de estradas municipais nos lugares de A Balsa, A Balsa-Iñaño, Bronllo, Predracuca- Muiño, Taboido, Cadeado, A Hermida, Os Anles, Silvarredonda-Braña e Nantón-Palleira”
Nº de expediente:
326/2012
Tipo de expediente:
contrato de obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado sen publicidade
Tramitación:
ordinaria
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non

Orzamento
Orzamento sen IVE:
79.670,81 €
IVE:
14.340,75 €
Orzamento con IVE:
94.011,56 €

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
19-11-2012
Adxudicatario:
EXCAVACIONES POSE, S.L.
Importe sen IVE:
79.670,81 €
IVE:
14.340,75 €
Importe con IVE:
94.011,56 €
Órgano competente:
ALCALDIA

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined