CONTRATO DE SERVIZOS PARA A REDACCIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS

Datos xerais
Denominación:
CONTRATO DE SERVIZOS PARA A REDACCIÓN DO PLAN XERAL DE ORDENACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS
Nº de expediente:
176/2012
Tipo de expediente:
CONTRATO DE SERVIZO
Suxeito a regulación harmonizada:
NON
Procedemento de adxudicación:
ABERTO CON MULTIPLICIDADE DE CRITERIOS
Tramitación:
ORDINARIA
Garantía provisional esixible:
NON
Clasificación:
NON

Orzamento
Orzamento sen IVE:
139.830,51 €
IVE:
25.169,49 €
Orzamento con IVE:
165.000,00 €

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir