SESIÓN ORDINARIA (24 DE SETEMBRO DE 2015).

Sen definir