SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DUNHA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN A COR E DÚAS MÁQUINAS DE IMPRESIÓN

Datos xerais
Denominación:
SUMINISTRO MEDIANTE RENTING DUNHA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN A COR E DÚAS MÁQUINAS DE IMPRESIÓN
Nº de expediente:
545/2011
Tipo de expediente:
contrato de suministro
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado sen publicidade
Tramitación:
ordinaria
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
23.820,00 €
IVE:
4.287,60 €
Orzamento con IVE:
28.107,60 €

Observacións:
SO PODERÁN PRESENTARSE AQUELES LICITADORES PREVIAMENTE INVITAOS POLO CONCELLO DE cABANA DE BERGANTIÑOS.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir