contrato de obras de reparación de estradas municipais nos lugares de O Carballal, Enfesta, Frinle, Esto, Picón, As Revoltas, Pedracuca, O Penedo e Borneiro

Datos xerais
Denominación:
contrato de obras de reparación de estradas municipais nos lugares de O Carballal, Enfesta, Frinle, Esto, Picón, As Revoltas, Pedracuca, O Penedo e Borneiro
Nº de expediente:
31/2011
Tipo de expediente:
contrato de obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado sen publicidade
Tramitación:
ordinaria
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
80.805,05 €
IVE:
14.544,91 €
Orzamento con IVE:
95.349,96 €

Anuncio de contratación
Tipo de anuncio:
invitación a 3 empresas
Publicación no perfil:
02-02-2011

Observacións:
So poderán presentar oferta as empresas previamente invitadas a participar polo Concello de Cabana de Bergantiños.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir