SESIÓN EXTRAORDINARIA E URXENTE (21 DE AGOSTO DE 2015).

Undefined