Ampliación das redes de abastecemento e saneamento municipal no lugar de cesullas

Datos xerais
Denominación:
Ampliación das redes de abastecemento e saneamento municipal no lugar de cesullas
Nº de expediente:
406/2009
Tipo de expediente:
contrao de obras
Suxeito a regulación harmonizada:
non
Procedemento de adxudicación:
negociado
Tramitación:
ordinaria
Garantía provisional esixible:
non
Clasificación:
non se esixe

Orzamento
Orzamento sen IVE:
158.582,25 €
IVE:
25.373,16 €
Orzamento con IVE:
183.955,41 €

Proposta de adxudicación
Publicación da proposta de adxudicación no perfil:
02-10-2009
Adxudicatario:
construcciones fermin simal s.l
Importe sen IVE:
157.800,00 €
IVE:
25.248,00 €
Importe con IVE:
183.048,00 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
02-10-2009

Adxudicación definitiva
Publicación da adxudicación definitiva no perfil:
27-10-2009
Adxudicatario:
construcciones fermin simal s.l
Importe sen IVE:
157.800,00 €
IVE:
25.248,00 €
Importe con IVE:
183.048,00 €
Órgano competente:
Alcaldía
Data proposta de adxudicación:
27-10-2009

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir