SELECCIÓN 1 PEÓN FORESTAL PARA O PROGRAMA APROL RURAL

Número de prazas que se convocan: 1

Grupo: 10

Clasificación da praza: Laboral Temporal

Sistema de acceso: Consurso-Oposición

Prazo de presentación de instancias: 2 días naturais dende a comunicación do concello

Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 20-05-2022

Observacións: ÚNICAMENTE se poderán presentar os desempregados/as que envíe a oficina de emprego de Carballo, en base a oferta de emprego presentada polo Concello na ocupación de peón forestal.

Undefined