PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL (PEL-CONCELLOS 2022).

Programa de Integración Laboral (PEL-CONCELLOS 2022) mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2022, subvencionado pola Deputación da Coruña.
Número de prazas que se convocan:
4
Grupo:
10
Clasificación da praza:
CONTRATO LABORAL TEMPORAL A XORNADA COMPLETA
Sistema de acceso:
CONCURSO-OPOSICION
Prazo de presentación de instancias:
10 DÍAS NATURAIS DESDE O DÍA SEGUINTE Á PUBLICACIÓN NO TABOLEIRO DA SEDE ELECTRÓNICA DO CONCELLO.
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
06-05-20221

Observacións:
Omprescindible estar inscrito na Oficina de Emprego e acreditalo con informe de períodos de inscrición.

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined