PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL (PEL CONCELLOS).

Programa de Integración Laboral (PEL CONCELLOS) mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2021, subvencionado pola Deputación da Coruña.
Número de prazas que se convocan:
5
Grupo:
10 (Peóns Limpeza Viaria)
Clasificación da praza:
CONTRATO LABORAL TEMPORAL XORNADA PARCIAL
Sistema de acceso:
CONCURSO-OPOSICION
Prazo de presentación de instancias:
6 días naturais dende o seguinte a publicación na Voz de Galicia.
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
07-08-2021

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Undefined