SELECCIÓN 1 PEÓN FORESTAL PARA O PROGRAMA APROL RURAL

Número de prazas que se convocan: 1

Grupo: 10

Clasificación da praza: Laboral Temporal

Sistema de acceso: Oposición

Prazo de presentación de instancias: 2 días naturais dende a comunicación do concello

Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 23-06-2020

Observacións: ÚNICAMENTE se poderán presentar os desempregados/as que envíe a oficina de emprego de Carballo, en base a oferta de emprego presentada polo Concello na ocupación que se determine.

Undefined