CURSOS IMPARTIDOS POLA AGASP

Undefined

1- CURSO SOBRE APOIO PSICOLÓXICO BÁSICO E MANEXO DO ESTRÉS NOS
INTERVENIENTES EN SITUACIÓNS CRITICA, DE EMERXENCIAS OU CATÁSTROFE.

2- CURSO SOBRE UNHA FERRAMENTA INFORMÁTICA DE ANALISE DO RISCO QUÍMICO
(FARQ- AXEGA)