PROPOSTA FORMATIVA DE PROTECCIÓN CIVIL PARA VOLUNTARIOS

Sen definir

ANO 2013, IMPARTIDOS POLA ACADEMIA GALEGA DE SEGURIDADE PÚBLICA ( AGASP)

1- CURSO BÁSICO DE PROTECCIÓN CIVIL
2- CURSO DE PREVENCIÓN E LOITA CONTRA INCENDIOS URBANOS E FORESTAIS.
3- CURSO DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS TODOTERREO
4- CURSO SOBRE MONITORES DE FORMACIÓN EN EDUCACIÓN VIARÍA
5- CURSO DE PATRÓN DE NAVEGACIÓN BÁSICA (PNB)
6- CURSO DE DESFRILACIÓN (DESA)
7- CURSO DE SALVAMENTO E SOCORRISMO ACÚATICO
8- XORNADAS SOBRE ALERTAS DE EXAMES DE ABELLAS.
9- CURSO SOBRE PLANS DE EMERXENCIA EXTERIOR (PEE)
10- CURSO DE WORD E EXCEL
11- CURSO PARA OBTER A HABILITACIÓN BTP
12- CURSO DE BUSCA E SALVAMENTO EN MONTAÑA E ZONAS ILLADAS
13- CURSO SOBRE INTERVENCIÓN EN ACCIDENTES DE TRÁFICO
14- CURSO SOBRE INTERVENCIÓNS DE RESCATE EN RIOS, RÍADAS E INUNDACIÓNS
15- CURSO: GUIAS DE UNIDADES CANINAS DE RESCATE
16- CURSO SOBRE APLICACIÓNS INFORMATICAS DE FOLLAS DE CÁLCULO
17- CURSO SOBRE PRIMEIROS AUXILIOS E EXCARCELACIÓN
18- CURSO SUPERIOR DE PROTECCIÓN CIVIL
19- CURSO DE PATRÓN DE EMBARCACIÓN DE RECREO (PER)
20- CURSO DE LOITA CONTRA INCENDIOS
21- CURSO DE INTERVENCIÓN DE EMERXENCIAS DE TORRES EÓLICAS
22- CURSO DE LOITA CONTRA INCENDIOS DE INTERIOR, FLASH OVER E VENTILACIÓN.
23- CURSO SIX
24- CURSO SUPERIOR EN PRESENCIA DE RISCOS RADIOLOXICOS
25- CURSO INTERVENCIÓN PSICOLOXICA NUNHA CATASTREFE SÍSMICA
26- CURSO MANEXO DE MOTOSERRA
27- CURSO DE ACTUALIZACIÓN DA FORMACIÓN EN PRIMEIROS AUX.

CABANA DE BERGANTIÑOS A 6 DE FEBREIRO DE 2013.