Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos.

Sen definir

As solicitudes pódense tramitar no departamento de servizos sociais (traballadora social) previa cita nos teléfonos 981-754230/981-754257.

Máis información:
Prestación económica de pagamento único por fillas e fillos menores de 3 anos.
DOG Núm. 17 (Mércores, 27 de xaneiro de 2016).