Desconto na taxa pola prestación do servizo público da Escola Infantil Municipal “A Casa dos Títeres”.

Dende o departamento de Servizos Socias do concello informamos de que as familias numerosas poden beneficiarse dun desconto do 20% sobre a taxa do servizo público da EIM “A Casa dos Títeres”.

(Ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo público de escola infantil municipal publicada no BOP nº 18 de 28 de xaneiro de 2015.)

Sen definir