Formalización de contratos e alta na Seguridade Social de 5 peóns de obra pública para o Programa de Integración Laboral (PEL 2019).

Sen definir