PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL 2019 (PEL CONCELLOS).

Programa de Integración Laboral (PEL-CONCELLOS) mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2019, subvencionado pola Deputación da Coruña.
Número de prazas que se convocan:
5
Grupo:
10
Clasificación da praza:
CONTRATO LABORAL TEMPORAL
Sistema de acceso:
CONCURSO-OPOSICION
Prazo de presentación de instancias:
3 DÍAS NATURAIS DESDE O DÍA SEGUINTE Á RECEPCIÓN DOS CV REMITIDOS POLA OFICINA DE EMPREGO AO CONCELLO.
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web:
26-04-2019

Observacións:
Oferta de emprego realizada a través do Servizo Público de Emprego de Galicia (SEPE).

Concello de Cabana de Bergantiños
A Carballa, s/n - Cesullas
(A Coruña)
Teléfonos 981 75 40 20 - 981 75 42 30
Telefax 981 75 42 29
Sen definir