PROGRAMA DE AXUDAS PARA A PARTICIPACIÓN NO PROGRAMA “AVENTÚRATE CON GALICIA”, DIRIXIDO A MOZOS E MOZAS DE ORIXE GALEGA OU DESCENDENTES DE PERSOAS EMIGRANTES GALEGAS E QUE RESIDAN NO EXTERIOR.

Galego