SUBVENCIÓNS PARA PERSOAS ADQUIRENTES, ADXUDICATARIAS OU PROMOTORAS INDIVIDUALES PARA USO PROPIO DE VIVIENDA, QUE CONTEN COA FINANCIACIÓN CALIFICADA DO PLAN DE VIVIENDA E REHABILITACIÓN 2009-2012.

Galego