Contratación laboral brigada de incendios: 1 xefe de brigada, 1 peón conductor e 3 peóns.

- Número de prazas que se convocan: 5

- Clasificación da praza: Laboral temporal.

- Sistema de acceso: Concurso-Oposición.

- Prazo de presentación de instancias: 6 días naturais contados a partir do día seguinte á publicación na Voz de Galicia do mércores día 8 de agosto de 2018.

- Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 08-08-2018

Undefined