CONTRATACIÓN DE UN (1) MOZA/O DE LIXO

Número de prazas que se convocan: 1

Grupo: 10

Clasificación da praza: Laboral Temporal

Prazo de presentación de instancias: Vinculación nominal previa autorización da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Observacións: Expediente TR351F2018/19-1

Undefined