Convocatoria de 2 prazas de socorristas e 4 prazas de operario de mantemento, limpeza e vixiancia das piscinas municipais de Baio e Zas.

Sen definir

Número de prazas que se convocan: 6

Clasificación da praza: Contrato laboral temporal a xornada parcial.

Información: Páxina web concello Zas www.concellodezas.org ou no taboleiro de anuncios do concello.

Prazo de presentación de instancias: 4 días hábiles desde o día seguinte á publicación do anuncio no B.O.P.

Data publicación no B.O.P: 13-06-2016