CONSULTA PÚBLICA PREVIA Á APROBACIÓN DA ORDENANZA FISCAL REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLO ALBERGUE XUVENIL DO CONCELLO DE CABANA DE BERGANTIÑOS.