OFERTA DE EMPREGO: DOCENTE PARA ACADEMIA DA ZONA

Sen definir

Nº DE POSTOS DE TRABALLO OFERTADOS: 1
Data da oferta: 14/10/2015
Ubicación da empresa: Comarca de Terra de Soneira

POSTO: DOCENTE PARA ACADEMIA DA ZONA

Requisitos:
- Licenciado/a en Empresariais ou Económicas.
- Preferentemente con experiencia docente.

Ofrécese: Impartir un curso de COMERCIO, de 10 horas en total, no mes de novembro.

Contacto:
- As persoas interesadas poden enviar o seu CV por correo electrónico especificando no asunto o posto de traballo ao que queren optar:

Servizo de Orientación dos concellos de Ponteceso e Cabana de Bergantiños
maria.pensado.gonzalez@gmail.com
Tel. 981 715 442

AEDL Concello de Cabana
silvana.facal@cabana.gal
981 754 020

Descargas asociadas:
Oferta