Literatura

A Insua con letras de ouro na literatura

Escritores da Ilustración, o bardo galego por excelencia, novelistas do século XX e poetisas locais encontraron na Insua unha fonte de inspiración para os seus textos.

O frade ilustrado, Martín Sarmiento, en Viaxe a Galicia(1745) fala da navegabilidade do Anllóns:
 

«É ría, río, e como porto pois alí chegan pataches da ría de Laxe, Corme e Cándoas»

 

 

 

Eduardo Pondal, autor do himno galego, canta á súa terra natal nestes versos: 
 

«eu nacín cabo dun agreste outeiro,
p?ronde o Anllóns, con nobre magestade, 
camiña ó seu destino derradeiro»


 

Un personaxe de En salvaxe compaña, do novelista coruñés Manuel Rivas, sente paixón pola fermosura da Insua:
 

«Habería que poñer no Monte Branco unha escola da beleza, dixo melancólico o rei de Galicia»


 


 

 

A poetisa local, María Baña, en Colleita poética humaniza esta paisaxe coa presenza dos seus veciños: 
 

«Neaño ten unha praia, 
pasa polo Monte Blanco; 
hai que vela que é bonita, 
donde se bañan os pobres 
no medio da xente rica»

 

 

 

 

Hermosinda de Tabuído rescata nos seus versos o fértil pasado do transporte de cabotaxe: 
 

«Estamos todos no recreo,
mirando prá nosa ría 
e vendo os barcos que pasan 
da Cruña a Villagarcía»
Galego