Fauna

A fauna que se esconde da ollada humana

As ribeiras fluviais formadas por praias, pequenos cantís, praderías, xunqueiras, silveiras e pequenos bosques acollen unha sorprendente e variada colonia de mamíferos, réptiles e anfibios.

Os mamíferos conforman unha especie abundante na Insua. Destaca a lontra que coas súas patas debuxa carreiros por xunqueiras e praderías. Sorprende a aparición da martaraña, aquí fóra da súa área de distribución galega. Outros son a xeneta, o teixugo, o armiño de suave pel branca no inverno e parda no verán, o esquío e o raposo.

 

Dos réptiles aparecen tres especies de lagartos: o lagarto das silveiras, o arnal e a lagartixa galega. Acompáñanos o esgonzo, a víbora de Seoane e a cobra de colar.

Nos terreos lamacentos, regatos e fontes viven toda caste deanfibios. O limpafontes verde, o sapo corriqueiro ou a estroza son especies de valor comunitario a protexer. Comparten hábitat coa ra verde, a ra patilonga, o sapo cunqueiro e a píntega.

Galego