Contratación

selección dunha praza de docente en psicoloxía.

Número de prazas que se convocan:
1
Undefined

contratación dunha praza de orientador/a laboral

Número de prazas que se convocan:
1
Undefined

selección dunha praza de conserxe.

Número de prazas que se convocan:
1
Undefined

selección de 8 peóns para limpeza de praias.

Número de prazas que se convocan:
8
Undefined

Páxinas