Contratación

contratación dunha praza de orientador/a laboral

Número de prazas que se convocan:
1
Sen definir

selección dunha praza de conserxe.

Número de prazas que se convocan:
1
Sen definir

selección de 8 peóns para limpeza de praias.

Número de prazas que se convocan:
8
Sen definir

selección dunha praza de animador/a socio-cultural.

Número de prazas que se convocan:
1
Sen definir

contratacion laboral temporal dunha praza de arquiveiro

Número de prazas que se convocan:
1
Sen definir

contratación laboral temporal 1 profesor de idiomas

Número de prazas que se convocan:
1
Sen definir

contratación temporal de monitor/a de aerobic

Número de prazas que se convocan:
1
Sen definir

Páxinas