Contratación

Brigada Pronto Auxilio

Número de prazas que se convocan:
12
Sen definir

4 prazas de vixiante de praias

Número de prazas que se convocan:
4
Sen definir

selección dunha praza de docente en psicoloxía.

Número de prazas que se convocan:
1
Sen definir

selección dunha praza de docente de enfermería

Número de prazas que se convocan:
1
Sen definir

contratación dunha praza de orientador/a laboral

Número de prazas que se convocan:
1
Sen definir

selección dunha praza de conserxe.

Número de prazas que se convocan:
1
Sen definir

selección de 8 peóns para limpeza de praias.

Número de prazas que se convocan:
8
Sen definir

Páxinas