Contratación

Orientador/a laboral

Número de prazas que se convocan:
1
Sen definir

Selección dunha praza de docente de enfermería

Número de prazas que se convocan:
1
Sen definir

Selección dunha praza de docente en psicoloxía.

Número de prazas que se convocan:
1
Sen definir

1 praza de monitor/a de aerobic

Número de prazas que se convocan:
1
Sen definir

Páxinas