Contratación

CONTRATACIÓN DE 1 OFICIAL DE SEGUNDA E 2 PEÓNS PARA O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS CUADRILLAS DE OBRA E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS (SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA).

OBXETO:

O Concello de Cabana de Bergantiños foille concedida unha subvención para a contratación de 1 oficial de segunda e 2 peóns para a CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS, segundo a Resolución da Deputación Provincial pola que se aproba o programa de financiamento das cuadrillas de obra e servizos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes no exercicio 2015 publicada no BOP nº 74, do 22/04/2015.

TRAMITACIÓN:

Sen definir

Contratación laboral brigada de incendios: 1 xefe de brigada, 1 peón conductor e 3 peóns.

- Número de prazas que se convocan: 5

Clasificación da praza: Laboral temporal.

Sistema de acceso: Concurso-Oposición.

Sen definir

Contratación laboral temporal de sete peóns para a limpeza de praias

- Número de prazas que se convocan: 7

- Clasificación da praza: Contrato laboral temporal dous meses e quince días

- Sistema de acceso: Oposición

Sen definir

Contratación laboral brigada de incendios: 1 xefe de brigada, 1 peón conductor e 3 peóns.

Prazo de presentación de instancias:
6 días naturais dende a publicación na Voz de Galicia.

Número de prazas que se convocan: 5

Clasificación da praza: Laboral temporal.

Sistema de acceso: Concurso-Oposición.

Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 08-07-2014

Sen definir

Páxinas