Contratación

Contratación laboral brigada de incendios: 1 xefe de brigada, 1 peón conductor e 3 peóns.

- Número de prazas que se convocan: 5

- Clasificación da praza: Laboral temporal.

- Sistema de acceso: Concurso-Oposición.

Undefined

SELECCIÓN EN RÉXIME DE DEREITO LABORAL TEMPORAL, DE UN (1) POSTO DE TRABALLO DE “CONSERXE CENTRO MÉDICO”

Número de postos: 1

Sistema de provisión: Concurso-oposición

Clase: Persoal laboral temporal

Nivel mínimo de titulación esixido: Graduado escolar ou equivalente

Denominación do posto: Conserxe centro médico

Undefined

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL DEPUTACION 2016

Número de prazas que se convocan:
9
Undefined

CONTRATACIÓN DE 1 OFICIAL DE SEGUNDA E 2 PEÓNS PARA O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS CUADRILLAS DE OBRA E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS (SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA).

OBXETO:

O Concello de Cabana de Bergantiños foille concedida unha subvención para a contratación de 1 oficial de segunda e 2 peóns para a CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS, segundo a Resolución da Deputación Provincial pola que se aproba o programa de financiamento das cuadrillas de obra e servizos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes no exercicio 2015 publicada no BOP nº 74, do 22/04/2015.
TRAMITACIÓN:


Undefined

Contratación laboral brigada de incendios: 1 xefe de brigada, 1 peón conductor e 3 peóns.

- Número de prazas que se convocan: 5

Clasificación da praza: Laboral temporal.

Sistema de acceso: Concurso-Oposición.

Undefined

Páxinas