Contratación

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL 2018 (PEL CONCELLOS).

Programa de Integración Laboral (PEL-CONCELLOS) mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes, anualidade 2018, subvencionado pola Deputación da Coruña.
Sen definir

Contratación laboral brigada de incendios: 1 xefe de brigada, 1 peón conductor e 3 peóns.

- Número de prazas que se convocan: 5

- Clasificación da praza: Laboral temporal.

- Sistema de acceso: Concurso-Oposición.

Sen definir

CONTRATACIÓN DE UN (1) MOZA/O DE LIXO

Número de prazas que se convocan: 1

Grupo: 10

Clasificación da praza: Laboral Temporal

Prazo de presentación de instancias: Vinculación nominal previa autorización da Consellería de Economía, Emprego e Industria

Observacións: Expediente TR351F2018/19-1

Sen definir

SELECCIÓN 2 PEÓNS FORESTAIS PARA O PROGRAMA APROL RURAL

Número de prazas que se convocan: 2

Grupo: 10

Clasificación da praza: Laboral Temporal

Sistema de acceso: Oposición

Prazo de presentación de instancias: 2 días naturais dende a comunicación do concello

Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 12-06-2018

Sen definir

Contratación laboral temporal de oito peóns para a limpeza de praias.

Número de prazas que se convocan: 8

Grupo: Peón (Grupo de cotización nº10)
 
Clasificación da praza: Contrato laboral temporal dous meses e medio.

Sistema de acceso: Oposición

Prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles desde o día seguinte á publicación do anuncio na Voz de Galicia (Dende o 4 ata 8 de xuño incluídos).

Sen definir

SELECCIÓN 2 ALBANEIS PARA O PROGRAMA APROL RURAL

Número de prazas que se convocan: 2

Grupo: 8

Clasificación da praza: Laboral Temporal

Sistema de acceso: Concurso-Oposición

Prazo de presentación de instancias: 2 días naturais dende a comunicación do concello

Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 30-11-2017

Sen definir

Contratación laboral temporal de sete peóns para a limpeza de praias.

Número de prazas que se convocan: 7

Grupo: Peón (Grupo de cotización nº10)
 
Clasificación da praza: Contrato laboral temporal dous meses e medio.

Sistema de acceso: Oposición

Prazo de presentación de instancias: 5 días hábiles desde o día seguinte á publicación do anuncio na Voz de Galicia (Dende o 6 ata 12 de xuño incluídos).

Sen definir

PROGRAMA DE INTEGRACIÓN LABORAL 2017 (PEL CONCELLOS).

Programa de Integración Laboral (PEL-CONCELLOS) mediante a execución de obras e servizos mínimos municipais dos concellos da provincia, anualidade 2017, subvencionado pola Deputación da Coruña.
Sen definir

Contratación laboral brigada de incendios: 1 xefe de brigada, 1 peón conductor e 3 peóns.

- Número de prazas que se convocan: 5

- Clasificación da praza: Laboral temporal.

- Sistema de acceso: Concurso-Oposición.

Sen definir

Páxinas