Carpintería de ribeira

Pervivencia milenaria da construción artesanal de embarcacións de madeira

As ribeiras fluviais próximas a desembocaduras foron lugares adecuados para a construción de embarcacións nas carpinterías de ribeira. Hoxe en día, aquí aínda se conserva esta tradición artesanal que se remonta en moitos séculos no pasado.


Os primeiros carpinteiros de ribeira poden datar daIdade do Bronce cando se construían embarcacións de coiro. Na Idade de Ferro, os habitantes do castro A Cidá ou San Fins baixaban á Insua a mariscar e navegar.

No século XVIII, Martín Sarmiento informa da presenza de barcos pataches que arribaban á enseada; moitos deles construíronse nestas ribeiras.

 

Non obstante, o auxe da carpintería de ribeira acadouse no século XX. Aquí, ademais de continuar a fabricación de barcos veleiros de cabotaxe, armáronse decenas de pesqueiros para todos os portos da redonda: desde A Coruña ata Carnota.

Na actualidade, perviven tres carpinterías de ribeira (O Baladiño, O Tecelán e Roseva) como mostra dunha herdanza artesanal milenaria legada de xeración en xeración.

Galego