Capelas

Capela de Fátima en Sinde

Sita na Parroquia de Cánduas foi erguida durante a posguerra.

Hoxe, semiderruída, aínda conserva o arco oxival e pinturas nas bóvedas do altar.

 

Ermida de San Fins

Sita na parroquia de Cesullas, de orientación oposta á tradicional (a fachada mira ó leste), a ermita ten ábsida e nave rectangulares. 

No lado sur da ábsida, adosuse un pórtico lateral para a celebración das misas o día da romaxe. 

Na fachada pentagonal encontramos unha celosía de pedra, quizais prerrománica.

 

Ermida de Nosa Señora das Neves

Sita na parroquia de Cesullas

Conta cun adro triangular.

A súa a espadana está sen campás e a fachada é pentagonal.

 

Capella de A Eirita ou de O Espiño

Sita na parroquia de Anós.

O adro posúe uns particulares sentadoiros pegados á parede que o delimita. 

Ó lonxe o monte Gontón óllanos desde occidente.

 

Capela de San Roque de A Ermida

Sita na parroquia de Anós

Rexístrase a súa existencia desde a Idade Media. 

A capela maior, cuadrangular, está a maior altura cá nave. Accédese ao prebisterio tras un arco triunfal barroco. 

A súa bóveda é de crucería. Escóndese baixo unha mesta carballeira.

 

Capela de As Virtudes e O Carme

Sita na parroquia de Borneiro.

A fachada, pentagonal, aparece decorada con seis figuras de santos.

A parte máis antiga data do século XVI; a fachada é do XVIII.

 

Capela de San Brais de Folgoso

Sita na parroquia de Riobó.

Sobre un antigo castro, data do século XVIII. 

O prebisterio está a maior altura que a nave; no interior garda un retablo barroco.

 

Capela de Santa Margarida de Baneira

Sita na parroquia de Silvaredonda

Ventana rectangular no prebisterio. 

Na fachada e na espadana encontramos dúas inscriciones. 

O cruceiro é de cemento.

Galego