Bolsa de Emprego

OFERTA DE EMPREGO: PASTELEIRO/A E AXUDANTE DE PANADERÍA.

Sen definir

Nº DE POSTOS DE TRABALLO OFERTADOS: 2
Data da oferta: 13/10/2015
Ubicación da empresa: Comarca de Bergantiños

POSTO 1: PASTELEIRO/A

Requisitos:
- Coñecementos de pastelería e repostería, sobre todo en elaboración de hoxaldres.
- Certificado de Manipulación de Alimentos.
- Dispoñibilidade horaria para traballar os fins de semana.
- Horario: diurno

Ofrécese: Formación a cargo da empresa.

OFERTA DE EMPREGO: DOCENTE PARA ACADEMIA DA ZONA

Sen definir

Nº DE POSTOS DE TRABALLO OFERTADOS: 1
Data da oferta: 14/10/2015
Ubicación da empresa: Comarca de Terra de Soneira

POSTO: DOCENTE PARA ACADEMIA DA ZONA

Requisitos:
- Licenciado/a en Empresariais ou Económicas.
- Preferentemente con experiencia docente.

Ofrécese: Impartir un curso de COMERCIO, de 10 horas en total, no mes de novembro.

Contacto:

CONTRATACIÓN DE 1 OFICIAL DE SEGUNDA E 2 PEÓNS PARA O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS CUADRILLAS DE OBRA E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS ( SUBVENCIONADO POLA DEPUTACIÓN DA CORUÑA).

Sen definir

OBXETO:

O Concello de Cabana de Bergantiños foille concedida unha subvención para a contratación de 1 oficial de segunda e 2 peóns para a CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS, segundo a Resolución da Deputación Provincial pola que se aproba o programa de financiamento das cuadrillas de obra e servizos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes no exercicio 2015 publicada no BOP nº 74, do 22/04/2015.

TRAMITACIÓN:

ABERTO O PRAZO PARA INSCRIBIRSE NAS LISTAS DE CONTRATACIÓN TEMPORAL DA XUNTA DE GALICIA

Sen definir

A Consellería de Facenda acorda o peche e a apertura de determinadas listas para a incorporación de novas solicitudes para a contratación temporal de persoal laboral da Xunta de Galicia e o nomeamento de persoal interino correspondente a determinados grupos, categorías, corpos e escalas.

Prazo de Inscrición: Dende o 01/03/2015 ata o 15/07/2015

BOLSA DE EMPREGO PÚBLICO NO CONCELLO DE ZAS

Sen definir

- AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (servizo de SAF)
- PEÓN DE SERVIZOS MÚLTIPLES (servizo de urbanismo)

Obxeto da convocatoria: 
Selección laboral temporal mediante a constitución dunha bolsa de emprego público temporal aos efectos de cubrir necesidades transitorias de persoal (substitucións por incapacidade laboral transitoria, permisos ou licenzas do persoal).

Prazo de presentación de instancias: 

CONVOCATORIA DE 1 PRAZA DE AUXILIAR DE AXUDA A DOMICILIO PARA O CONCELLO DE ZAS

Sen definir

Obxeto da convocatoria: 
Contratación dun/dunha auxiliar de axuda a domicilio como persoal laboral temporal por 2 meses a xornada completa para a sustitución de persoal que se atopa de baixa por enfermidade.

Prazo de presentación de instancias:
5 días naturais contados a partir do seguinte o da publicación do anuncio da convocatoria no xornal de La Voz de Galicia ( publicado o sábado 28 de febreiro).

Fin de prazo de solicitudes: xoves 5 marzo de 2015

CONTRATACIÓN DE 1 OFICIAL DE SEGUNDA E 2 PEÓNS PARA O PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS CUADRILLAS DE OBRA E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS.

Sen definir

OBXETO:
O Concello de Cabana de Bergantiños foille concedida unha subvención para a contratación de 1 oficial de segunda e 2 peóns para a CUADRILLA DE OBRAS E SERVIZOS MÍNIMOS MUNICIPAIS, segundo a Resolución da Deputación Provincial pola que se aproba o programa de financiamento das cuadrillas de obra e servizos municipais dos concellos da provincia de menos de 20.000 habitantes no ejercicio 2014, publicada no BOP nº 137, do 21/07/2014.

TRAMITACIÓN: 

OFERTA DE EMPREGO PARA MESÓN EN CABANA DE BERGANTIÑOS.

Sen definir

Sector: Hostelería

Posto ofertado: Muller para Auxiliar de cociña

Requisitos:
- Experiencia en cociña.
- Realizará servizos de cociña e atención ao público.

Horario: A determinar pola empresa

Duración de contrato:
- Temporal a xornada completa.
- Incorporación inmediata.

Data de publicación: 26 de maio de 2014.

Máis información. Poñerse en contacto: 610 394 945

CONVOCATORIA DE SELECCIÓN DUN AUXILIAR DE POLICÍA PARA CONCELLO DE MALPICA

Sen definir

Obxeto da convocatoria: contratación laboral temporal dun auxiliar de policía local durante 2 meses.

Prazos de presentación de solicitudes: 14 ao 28 de marzo (15 días naturais dende o día seguinte a publicación no BOP).

Sistema de provisión: oposición libre.

Condicións dos aspirantes:
1.-Ter nacionalidade española ou ser membro da Unión Europea ou estranxeiro con residencia legal en España.
2.-Ter máis de 18 anos e non cumplidos os 58 anos de idade.

Convocatoria de 1 praza de limpadora para Concello de Ponteceso.

Sen definir

 Obxeto da convocatoria: cubrir de forma interina unha praza de limpadora por mor da baixa (ITT) ata a reincorporación da titular.

 Prazos de presentación de solicitudes: do 12 ata o 16 de marzo incluídos (5 días naturais contados a partir da publicación na páxina web do Concello de Ponteceso)

Páxinas