Bolsa de Emprego

Convocatoria do procedemento para avaliar e recoñecer as competencias adquiridas a través da experiencia profesional.

Sen definir

A Consellería de Traballo e Benestar convoca procedemento para recoñecer as competencias profesionais adquiridas pola experiencia laboral nas seguintes cualificacións:

- Atención sociosanitaria a persoas no domicilio
Nº PRAZAS: 500
PRAZO DE SOLICITUDE: 13 novembro ata o 12 decembro 2013

- Atención sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais
Nº PRAZAS: 500
PRAZO DE SOLICITUDE: 13 novembro ata o 12 decembro 2013

Prazo de actualización e incorporación de novos candidatos de SEAGA.

Sen definir

A Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos S.A. anuncia a apertura do prazo de actualización de méritos e/ou incorporación de novos candidatos a diversas categorías profesionais do sistema de listas previas para a selección de persoal temporal:
- Enxeñeiro de Montes
- Enxeñeiro Agrónomo
- Enxeñeiro Técnico Forestal
- Enxeñeiro Técnico Agrícola
- Capataz
- Xefe de Brigada
- Peón Especialista
- Peón
- Oficial Administrativo
- Auxiliar Administrativo 

Convocatoria para contratación laboral na IBS Padre Rubinos.

Sen definir

Data: Dende o 22/10/2013 ata o 22/11/2013

Requisitos:

XERAIS: 
- Ter a nacionalidade española ou ser cidadán dun dos estados membros da Unión Europea.
- Ter unha idade non inferior a 18 anos e que non exceda da idade máxima de xubilación forzosa.
- Carné de Conducir B1.
- Non estar afectado por enfermidades ou limitacións físicas e/ou psíquicas que sexan incompatibles co desenvolvemento das funcións a realizar.

ESPECÍFICOS:

Proceso selectivo de cinco prazas de marisqueo a pé na Agrupación de Mariscadoras.

Sen definir

REQUISITOS:
- Realizar de forma habitual e como medio fundamental de vida os labores de marisqueo.
- Estar empadroado nun municipio do litoral de Galicia.
- Ser maior de 18 anos ou menor emancipado e non ser maior de 65 anos.
- Non ser perceptor de pensións de xubilación, grande invalidez, incapacidade permanente absoluta, incapacidade permanente total, a favor de familiares ou perceptor de renda de integración social de Galicia.
- Non estar incapacitado para exercer os labores de marisqueo.

Oferta de emprego para empresa ubicada en Carballo.

Sen definir

Sector: INDUSTRIA (CONFECCIÓN)

Postos ofertados: Personal para elaboración camisa de home.

Requisitos:
- Experiencia en talleres de confección.
- Valórase o manexo de máquina de 2 agullas, máquina de brazo inglés ou remalladota.

Horario: A determinar pola empresa.

Duración de contrato: Sen determinar.

Máis información: 
Adecco: 981 20 10 50 (Ana Sánchez)

Oferta de emprego para Cabana de Bergantiños

Sen definir

Sector: Hostalería. 
Posto ofertado: CAMAREIRA. 
Requisitos: Rapaza menor de 31 anos. 
Horario: A determinar. 
Duración de contrato: Indefinido. 
Máis información: 637 710 026. 
Observacións: Previsible inicio mes de xullo.

Apertura de listaxes para aspirantes de diversas categorías de xestión e servizo do Sergas.

Sen definir

Prazo: dende o 26/02/2013 ata o 25/03/2013

Categorías:
1. Técnico/a superior de sistemas e tecnoloxías da información.
2. Técnico/a de xestión de sistemas e tecnoloxías da información.
3. Técnico/a especialista de sistemas e tecnoloxías da información.
4. Cociñeiro/a.
5. Pinche.

Praza de operario de servizos múltiples.

Sen definir
Número de prazas que se convocan: 1
Clasificación da praza: Laboral temporal (3 anos)
Sistema de acceso: Concurso-Oposición
Prazo de presentación de instancias: 10 días naturais contados desde o seguinte da publicación da correción de erros das bases no BOP
Data publicación das bases no taboleiro de anuncios e páxina web: 19-02-2013

Convocatoria contratacion laboral temporal Brigada Pronto Auxilio 2012.

Sen definir

OBXETO: 6 PEÓNS 

DURACIÓN DO CONTRATO: 5 MESES

XORNADA DE TRABALLO: 75%

REQUISITOS: ESTAR INSCRITO NA OFICINA DE EMPREGO DE CARBALLO COMO TÉCNICO DE PROTECCIÓN CIVIL.

SELECCIÓN E AVALIACIÓN DE MÉRITOS: bases elaboradas polo Concello de Cabana de Bergantiños. 

MÁIS INFORMACIÓN: 
Axente emprego e desenvolvemento local.
Tlf: 981 75 40 20 (Silvana).

Páxinas