Boletín informativo Nº 2020/005

EMPREGO E FORMACIÓN

CURSOS PREPARATORIOS PARA CELGA 1, 2, 3 E 4.

Ligazón: DOG nº19 do 29/01/2020

IDEAS COOPERATIVAS EN ACCIÓN.

SERVIZOS SOCIAIS

BAILE PARA MAIORES.

CHARLAS INFORMATIVAS.

CULTURA

RUTA ARQUEOLÓXICA DE INTERESE CULTURAL.

Séguenos en:

Sen definir