GAC

É unha asociación de carácter local constituída polas organizacións do sector pesqueiro, marisqueiro e acuícola, das organizacións sociais, medioambientais, culturais,... do sector empresarial e polas administracións locais, que tén como obxectivo desenvolver un proxecto no marco do programa.

O programa Acción Costeira ten como obxectivo xestionar a liña de acción dos Fondos Europeos de Pesca (40 millóns de euros), a través da concesión de axudas aos proxectos que se presenten ante os Grupos de Acción Costeira que se constitúan como medida para desenvolver proxectos que fomenten a sostenibilidade social, económica e ambiental das zonas costeiras.
 


GAC 3: COSTA DA MORTE

GAC 3: COSTA DA MORTE
ENDEREZO: Lugar A Camposa, S/N. BUÑO. CONCELLO DE MALPICA DE BERGANTIÑOS. (A CORUÑA).
Código Postal: 15111.
Tlf.: 981.70.73.78 
Fax: 981.71.13.52 
Dirección electrónica: gac3@accioncosteira.es 
NIF: G-70181797

EQUIPO TÉCNICO DE XESTIÓN:
Xerente: Guillermo González Diez
Técnico: Samuel Rodríguez Arijón
Administrativa: Patricia Patricia García Haz

PLAN ESTRATÉXICO ZONAL

Gallego