SESIÓN CONSTITUTIVA DA CORPORACIÓN (13 DE XUÑO DE 2015).

Sin definir