INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN DAS PERSOAS MOZAS INSCRITAS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL

Gallego

OBXETO: fixar as bases reguladoras e proceder a convocatória para o ano 2016 dos programas de incentivos a contratación por conta allea que teñan por finalidade favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das persoas mozas inscritas no Sistema de Garantia Xuvenil a través dos seguintes programas:
- Programa de incentivos á contratación indefinida inicial das persoas mozas.
- Programa de incentivos á contratación temporal das persoas mozas.

PRAZO: dende o 31/decembro/2015 ata o 30/setembro/2016.

Publicación: DOG nº 248 do mércores 30 de decembro de 2015 (Consellería de Economia, Emprego e Industria).

Máis información:http://www.xunta.es/dog/Publicados/2015/20151230/AnuncioG0424-231215-0019_gl.html